sergei purewalSERGEI PUREWAL, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Sergei is een advocaat met aanzienlijke nationale en internationale hoogwaardige, complexe geschillenbeslechting (ADR) en civiele proceservaring, en is toegelaten in Engeland en Wales.

Sergei heeft voor internationale advocatenkantoren, waaronder Dentons en Eversheds, in de privépraktijk gewerkt, evenals voor wereldwijde financiers van rechtszaken, waaronder Burford Capital (VK). Meest recentelijk is Sergei de directeur van het adviesbureau Pure Equitas (International) Consultancy LLC dat toegang tot de rechter biedt. Hij is betrokken geweest bij enkele van de toonaangevende en toonaangevende zaken in de branche met een wereldwijd bereik. Hij heeft zijn ervaring effectief toegepast in de sectoren van de particuliere praktijk, procesfinanciering en verzekeringen, waarbij hij een schat aan waardevolle kennis en inzicht heeft verzameld in het beheer van proces- en arbitragerisico's door het hele gangpad door innovatief, vooruitstrevend, toegevoegde waarde en oplossingsgericht te zijn gedreven aanpak.

Sergei is gevraagd om zijn gespecialiseerde kennis en vaardigheden te gebruiken in de hoedanigheid van getuige-deskundige, en hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het helpen ontwikkelen en informeren van het gebruik van toonaangevende, op maat gemaakte AI-algoritmentechnologie op eigen gestructureerde gegevensplatforms uit openbare en particuliere bronnen voor risicobeoordeling en -beheer in relevante sectoren.

terug naar boven ↑

george bisnoughtGEORGE BISNOUGHT, BESTUURSLID

George is de oprichter en managing director van Excello Law. Excello Law is opgericht in 2009, 18 jaar nadat George is beëdigd tot advocaat. Excello Law is uitgegroeid tot een bekend commercieel advocatenkantoor met meer dan 110 advocaten, die zich richten op het vinden van creatieve oplossingen en het bieden van innovatieve juridische dienstverlening. George heeft veel lofbetuigen ontvangen in de juridische wereld, waaronder in de vorm van de benoeming tot een van de beste advocatenkantoren van het jaar.

Naast zijn praktijk oefent George diverse bestuursfuncties uit, waaronder voor verschillende wereldwijde softwarebedrijven.

terug naar boven ↑

peter lennonPETER LENNON, BESTUURSLID

Peter heeft zich in zijn carrière jarenlang bezig gehouden met de procespraktijk, compliance, financiële regulering, belasting, bestuur en toezicht, risico beheersing en aanverwante onderwerpen. Meest recentelijk zat hij in het bestuur van de Nederlandse Stichting NL Tesco in verband met de afwikkeling van mogelijke claims vanwege boekhoudkundige onregelmatigheden bij Tesco PLC. Peter heeft ruime ervaring in het onderwijs, waaronder meest recentelijk als hoogleraar economie aan het Griffith College in Dublin, Ierland, waar hij onderwijs geeft op het gebied van bedrijfseconomie.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat (gekwalificeerd in de VS) en hoogleraar economie, is Peter ook accountant (geregistreerd in de VS) met uitgebreide ervaring bij de Big 4 kantoren. Peter heeft een MBA behaald op het gebied van economie/finance. In zijn werk treedt Peter voornamelijk op als advocaat, forensisch accountant en adviseur van bedrijven en toezichthouders in zaken die betrekking hebben op financiële of regelgevende aangelegenheden. Voorbeelden zijn zaken met betrekking tot complexe financiële en regelgevende vraagstukken waarbij de volgende partijen betrokken waren: de Centrale Bank van Ierland, HSBC, Leaseum Partners, Valeant Pharmaceutivcals, Kroll, de Financial Conduct Authority van het VK en Xerox Corporation.

Peter heeft gestudeerd aan Widener University, Delaware Law School, waar hij zijn J.D opleiding. heeft behaald. Aan West Chester University heeft hij zijn MBA behaald..

terug naar boven ↑

melanie ormosMELANIE ORMOS, BESTUURSLID

Melanie vervult al sinds 2010 diverse functies voor goede doelen. Dit doet zij van Washington D.C. tot aan San Francisco – en nu ook in Amsterdam. Haar werk bij The Philanthropy Workshop (TPW) omvat samenwerken met sociaal investeerders en het ondersteunen van hun filantropische strategieën door middel van het ontwikkelen van leermogelijkheden en best practices, met als doel het vergroten van de filantropische middelen en impact van individuen en families op uiteenlopende gebieden.

Voor haar tijd bij TPW was Melanie adviseur bij J.P. Morgan Private Bank, waar zij indiviuen en families in het gehele westelijk deel van de Verenigde Staten adviseerde over hun filantropische strategieën, waaronder op het gebied van bestuur en toezicht, subsidieverstrekking en duurzaam investeren. Ze is ook werkzaam geweest bij de Silicon Valley Community Foundation, de grootste gemeensschapsstichting ter wereld met ongeveer $ 13 miljard aan activa onder haar beheer. Daar heeft zij het team ondersteund bij de uitbreiding naar San Francisco. Voordat zij naar het Westen vetrok, heeft Melanie vijf jaar lang bij de wereldwijde gezondheidsorganisatie PSI (Population Services International) gewerkt als onderdeel van het kernteam dat het Maverick Collective heeft ontwikkeld, een filantropisch initiatief van PSI gericht dat wereldwijd meisjes en vrouwen ondersteunt bij het leven van een gezond en productief leven. Het Maverick Collective is ontwikkeld in samenwerking met de Bill & Melinda Gates Foundation en met de visie en leiderschap van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen en Melinda Gates. De stichting heeft veel geïnvesteerd in de gezondheid van vrouwen en meisjes en heeft over de hele wereld samenwerking tussen filantropen, bedrijven en overheden bevorderd. Melanie heeft een B.A. Engelse Literatuur van de University of San Diego en woont in Amsterdam.

terug naar boven ↑

 


 

arno akkermansARNO AKKERMANS, VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Arno is de directeur van het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) en van het Amsterdam Centre for Comprehensive Law (ACCL). Binnen A-LAB bundelen verschillende faculteiten van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) hun krachten voor het doen van interdisciplinair onderzoek op het gebied van recht en gedracht.

Het ACCL is een van de onderzoekscentra van A-LAB. Het ACCL past vooruitstrevende empirisch-juridische onderzoeksmethoden toe en experimenteert met de manier waarop rechtswetenschappelijk onderzoek wordt georganiseerd en uitgevoerd. Het ACCL staat voor een meeromvattende benadering van de functie, de effecten en de betekenis van het recht en juridische procedures voor rechtszoekenden. Haar missie is om met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van het functioneren van het rechtssysteem door het vervullen van een breder scala aan menselijke behoeften en motivaties dan het recht en de rechtswetenschap normaal gesproken doen, zoals gerechtigheid, erkenning, zingeving, betrokkenheid, zeggenschap, herstel, excuses en vergeving.

terug naar boven ↑

steve bermanSTEVE W. BERMAN, LID RAAD VAN TOEZICHT

Steve is een gelauwerde Amerikaanse advocaat die zijn 40-jarige carrière heeft toegewijd aan het vertegenwoordigen van hen die de meeste behoefte hebben aan bijstand tegen ’s werelds grootste bedrijvingen en overtreders. Zijn palmares omvat een veelheid aan noemenswaardige zaken en overwinningen, waaronder met name zijn rol als één van de leidende advocaten tegen Big Tobacco, met als resultaat de grootste schikking ter wereld en de destijds grootste schikkingen in de Amerikaanse geschiedenis in onder meer de auto-industrie en op het gebied van mededingingsrecht, de Employee Retirement Income Security Act en het effectenrecht. 

Het werk van Steve omvat ook geschilbeslechting in de auto-industrie, met een specifieke focus op emissiemanipulatiezaken tegen grote autofabrikanten. Mr. Berman vervulde een vooraanstaande rol op dit terrein in de procedures met betrekking tot het Volkswagen dieselschandaal, waarin hij optrad als lid van het ‘Plaintiff’s Steering Committee’ en leidende advocaat van Volkswagen franchise dealers, in een rechtszaak die uitmondde in een schikking van $ 1,6 miljard. Hagens Berman was het eerste advocatenkantoor in de VS dat Volkswagen voor de rechter heeft gedaagd vanwege het emissieschandaal en heeft zelfstandig tests uitgevoerd op dieselvoertuigen. Het kantoor heeft massaschadeprocedures gevoerd tegen Mercedes, Audi, BMW, Fiat Chrysler, General Motors en Ford.

Steve is de vertegenwoordiger van de financier van de stichting. Hij doet afstand van zijn uurvergoeding in het belang van de zaak.

terug naar boven ↑

martha seijasMARTHA SEIJAS, LID RAAD VAN TOEZICHT

Martha is mensenrechtenadvocate in Detroit, Michigan. Al meer dan een decennium vervult Martha de prestigieuze rol van advocaat/griffier voor rechter Helene N. White van het Hof van Beroep van het Sixth Circuit, dat de hoger beroepen behandelt van zaken bij de federalde rechtbanken in vier staten: Michigan, Ohia, Kentucky en Tennessee. Martha is werkzaam geweest in het district waar veel autofabrikanten hun Amerikaanse hoofdkwartier hebben en heeft duidelijke, objectieve en zorgvuldig afgewogen conceptvonnissen geschreven voor rechter White.

Het brede scala aan civiele procedures waarin Martha heeft gewerkt omvat alle vormen van wettelijke aansprakelijkheid, waaronder productaansprakelijkheid, zaken die verschillende jurisdicties omvatten, alsmede grondwettelijke vorderingen. Voorafgaand aan haar tijd bij het Sixth Circuit is Martha veertien jaar lang voor dezelfde rechter werkzaam geweest bij het Hof van Beroep van Michigan. In die tijd heeft zij beroepschriften en procesdossiers uit eerste aanleg beoordeeld. Na uitgebreid, onafhankelijk rechtswetenschappelijk onderzoek, schreef Martha conceptvonnissen, waaronder op het gebied van technische productsaansprakelijkheidszaken.

Ze is afgestudeerd aan de George Washington University Law School, waar zij in de redactie heeft gezeten van de Journal of International Law and Economics. Eerder behaalde zij een Master of Arts in een vreemde taal en internationale handel.

terug naar boven ↑

Astrid StadlerASTRID STADLER, LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Astrid Stadler is hoogleraar in het recht aan de Universiteit van Konstanz in Duitsland. Zij bekleedt de leerstoel privaatrecht, burgerlijk procesrecht, internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking. Tussen 2011 en 2015 bekleedde zij in deeltijd een Leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van rechtsvergelijkende massaschadeprocedures. Martha doet al meer dan 20 jaar lang onderzoek op het gebied van massaschadeprocedures en heeft meer dan 70 artikelen geschreven op het gebied van collectieve afwikkeling. Samen met internationale onderzoeksteams heeft zij verschillende boeken tot stand gebracht. Tussen 2017 en 2020 was zij voorzitter en mederapporteur van een internationale werkgroep in een project van ELI/UNIDROIT (Model Rules for European Civil Procedure 2020) dat draaide om het opstellen van modelregelgeving voor massaschadeprocedures. Ze heeft ervaring als lid van de raad van toezicht in andere Nederlandse stichtingen, waaronder in de Volkswagenzaak. 

Astrid Stadler is afgestudeerd aan de Universiteit van Konstanz en is in 1988 aan diezelfde universiteit gepromoveerd. Zij is in 1993 benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Freiburg in Duitsland. Zij was gastdocent aan UC Berkeley en bijzonder hoogleraar aan de Tongji Universiteit in Shanghai. In de Duitse academische gemeenschap is zij bekend vanwege haar rol als vicevoorzitter van de German Association of Civil Procedural Law en redacteur van de Duitse “Juristenzeitung”, het meest vooraanstaande juridische tijdschrift van Duitsland.

terug naar boven ↑