Introduction
Introduction

Martha is een burgerrechtenadvocaat in Detroit, Michigan. Meer dan tien jaar bekleedde Martha de prestigieuze functie van beroepsadvocaat/griffier bij de geachte Helene N. White van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Zesde Circuit, dat uitspraak doet over beroepen van de federale districtsrechtbanken in vier staten: Michigan , Ohio, Kentucky en Tennessee. Martha werkte in het district waar veel autofabrikanten hun hoofdkantoor in de VS hebben en stelde objectieve, duidelijke en zorgvuldig afgewogen meningen op, inclusief afwijkende meningen.

De brede civiele zaken waar Martha aan werkte, hadden betrekking op allerlei soorten onrechtmatige daad, waaronder vorderingen op het gebied van productaansprakelijkheid, diversiteitsjurisdictie waarvoor de staatswet moest worden toegepast, en grondwettelijke vorderingen. Voordat ze in het zesde circuit diende, diende Martha 14 jaar lang dezelfde rechter in het hof van beroep van Michigan. Gedurende die tijd bekeek ze beroepschriften en lagere rechtbankverslagen. Na uitgebreid onafhankelijk juridisch onderzoek heeft Martha adviezen opgesteld voor beoordeling door de rechter, ook in technische productaansprakelijkheidszaken.

Ze is afgestudeerd aan de George Washington University Law School, waar ze lid was van de redactieraad van het Journal of International Law and Economics. Ze behaalde eerder een Master of Arts-graad in vreemde talen en internationale handel.