Introduction
Introduction

Peter houdt zich al vele jaren bezig met geschillenbeslechting, compliance, financiële regelgeving, belastingen, governance, gedragsrisico's, operationele risico's en aanverwante zaken. Recentelijk zat hij in het bestuur van Stichting NL Tesco in Nederland dat zich toelegde op de afwikkeling van claims die verband houden met boekhoudkundige onregelmatigheden.