Introduction
Introduction

Sergei is een advocaat met aanzienlijke nationale en internationale ervaring op het gebied van complexe geschilbeslechting (ADR) en procedures voor de rechter in grote zaken. Hij lid van de balie in Engeland en Wales.

Sergei heeft gewerkt voor internationale advocatenkantoren, waaronder Dentons en Evershed, en ook wereldwijd opererende financiers van rechtszaken, waaronder Burford Capital (VK). Momenteel is Sergei directeur van het adviesbureau Pure Equitas (International) Consultancy LLC, dat ondersteunt in het vinden van toegang tot het recht. Hij is betrokken geweest bij beeldbepalende zaken met een wereldwijd bereik. Sergei heeft veel gewerkt in de particuliere procespraktijk, procesfinanciering en verzekeringen. Hij heeft een schat aan waardevolle kennis en inzichten opgedaan in het managen van proces- en arbitragerisico’s. 

Sergei is ook gevraagd als getuige-deskundige vanwege zijn gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Ook heeft  hij een belangrijke rol gespeeld bij het helpen ontwikkelen en gebruiken van toonaangevende, op maat gemaakte AI-algoritmentechnologie.