Sticting Emission Claim zet zich in voor het werk van haar missie en ondersteunt Nederlandse burgers, evenals iedereen die wordt getroffen door emissievervuiling. Daartoe verbindt de Stichting zich ertoe het hoogste van 10% van de totale schikkingswaarde van rechtszaken, of resterende gelden na administratie aan eisers, te besteden aan belangenbehartiging en de inspanningen van organisaties die onze inspanningen bevorderen, zoals:

Nederland Mission Free 2030

Een overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie zodat in 2030 alle nieuwe personenauto's die in Nederland worden verkocht, emissievrij moeten zijn. De voorbereiding van een nationale langetermijnstrategie volgt de Europese afspraak die is vastgelegd in de Governanceverordening (EU 2018/1999, artikel 15). Het Nederlands Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NECP) bevat de hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid voor de komende 10 jaar. De Nederlandse aanpak is gericht op het stimuleren van elektrische voertuigen en heeft wereldwijd de hoogste dichtheid van elektrische voertuigen en opladers per 100 km.

Europese Klimaatstichting

("ECF") wiens missie het is om samen te werken met een netwerk van honderden organisaties die het gemeenschappelijke doel delen om Europa in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Dit wordt gedaan door middel van economische groei, sociale rechtvaardigheid en innovatie. De rol van de ECF is om organisaties te helpen bij het opstellen van een agenda gericht op de overgang naar een emissievrije economie. ECF pleit voor impact op EU-beleidsvorming – dit wordt bereikt door het raadplegen van vakbonden, opvoedingsgroepen, consumentengroepen enz., 75 % van de subsidies gaat naar Europa en hun partners zijn actief in de meeste Europese landen. De ECF is aanwezig in Nederland, België, Frankrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hongarije, Tsjechië, Spanje en TurkijeECF wordt onderschreven door de IKEA Foundation, Climate Works Foundation, High Tide Foundation, William Flora Hewlett Foundation, The Grantham Foundation, Growald Family Fund, Rockefeller Brothers Fund, Oak Foundation, Stiftung Mercator.

Doorbraak energie

Wiens missie het is om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen door de toevoeging van broeikasgassen tegen 2050 te stoppen door baanbrekend onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen, te investeren in bedrijven die groene ideeën omzetten in schone producten en hulpmiddelen, en te pleiten voor beleid dat de innovatie van lab tot markt. Breakthrough Energy Ventures-Europe (BEV-E) is een uniek proeffonds van 100 miljoen euro dat investeert in baanbrekende technologieën om elk onderdeel van de economie koolstofarm te maken. Het werd in mei 2019 opgericht als een partnerschap tussen Breakthrough Energy Ventures (BEV) en de Europese Commissie (EC), een wereldleider in het vaststellen van klimaatdoelstellingen en het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van schone energie. Breakthrough Energy wordt onderschreven door Jeff Bezos, Marc Benioff, Mike Bloomberg, Richard Branson, Reid Hoffman, Jack Ma, George Soros, Tom Steyer, Meg Whitman, Mark Zuckerberg, Nat Simons, Mukesh Amban.

Generatie Klimaat Europa (GCE)

coalitie van door jongeren geleide NGO's op Europees niveau, die tot doel hebben aan te dringen op krachtiger optreden van de EU op het gebied van klimaat- en milieukwesties. GCE houdt zich bezig met belangenbehartiging en het bevorderen van hun agenda via mediaberichten en sociale-mediakanalen. GCE is van mening dat de EU meer en beter kan doen en dat bedrijven niet moeten worden gered ten koste van de planeet en de mensen.