Stichting Emission Claim ontdekt nieuwe emissiefraude in dieselauto’s van Mercedes

  • Stichting Emission Claim presenteert op basis van onderzoek door experts nieuw bewijs voor voortdurende overschrijdingen van tot twee keer de wettelijke emissielimiet. 
  • De stichting komt in Nederland op voor de rechten van duizenden door de emissiefraude van Daimler getroffen klanten. 
  • De auto's in kwestie werden al eerder in verschillende landen EU EU-breed teruggeroepen, waarna Daimler ten onrechte claimde dat het gesjoemel met emissies verholpen was.

AMSTERDAM, 9 februari 2022 – Stichting Emission Claim, die voor de rechten van duizenden Nederlandse consumenten opkomt presenteert vandaag nieuw bewijs van ongebreidelde emissiefraude door Daimler, het moederbedrijf van Mercedes. Hieruit blijkt dat de autofabrikant nog altijd de emissie van zijn voertuigen manipuleert en dat deze tot wel twee keer de wettelijke limiet overschrijden.

Door Mercedes geclaimde reparaties van auto's blijken niet alleen ineffectief, maar hebben mogelijk zelfs tot verder verslechterde prestaties geleid, zo meldt de Stichting.

Stichting Emission Claim voerde in het Verenigd Koninkrijk grondig onderzoek uit naar twee automodellen van Mercedes – de ML350 en GLC330, die eerder op last van de Duitse KBA door Daimler waren teruggeroepen in verband met de sjoemelsoftware waarmee deze modellen waren uitgerust. Na elf afzonderlijke tests blijkt dat de uitstoot van stikstofmonoxide bij de ML350 nog altijd meer dan twee keer de toegestane limiet betreft, ondanks claims van Mercedes dat eerder gedetecteerde emissieoverschrijdingen verholpen zouden zijn.

Stichting Emission Claim roept Nederlandse eigenaren of leasers van genoemde automodellen op om zich bij de gezamenlijke schadeclaim tegen Mercedes te voegen.

“Dit is op zijn zachts gezegd opmerkelijk. Het bewijst dat Mercedes een nepoplossing heeft doorgevoerd bij haar vervuilende auto’s als deze al terug zijn geroepen. Automobilisten blijven buiten hun medeweten om doorrijden met excessieve, giftige emissieniveaus. Mercedes blijft consumenten misleiden en het milieu beschadigen”, aldus Christoph Jeloschek, advocaat namens de Stichting, die toevoegde: “Mercedes mag op geen enkele manier claimen dat de problemen bij haar vervuilende diesels verholpen zijn.”

De onlangs ontdekte emissieovertredingen volgen op eerdere terugroepacties in verschillende landen, rechtszaken in diverse jurisdicties en een schikking ter waarde van $700 miljoen in de Verenigde Staten. Stichting Emission Claim toont met haar bevindingen aan dat Daimler Group nog altijd poogt om bestaande EU-wetgeving te omzeilen met behulp van software die ontworpen is om emissies te manipuleren.

Nieuw en doorlopend emissiebedrog door Mercedes

In 2014 voerde de EU nieuwe emissiewetgeving (“Euro 6”) en striktere emissielimieten voor stikstofmonoxide in. De huidige standaard in de Europese Unie is de Euro 6d-standaard, die een maximum emissie van Stikstofoxide toestaat van 80mg/km. Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen, begonnen fabrikanten onder meer selective catalyst reduction (SCR) technologie te gebruiken, waarbij een vloeistof in de uitlaatgasstroom wordt geïnjecteerd. Wanneer de vloeistof met distikstofmonoxide in aanraking komt, wordt deze gereduceerd en in stikstof en water omgezet. De Stichting meldt dat SCR normaal gesproken tot meer dan 90% stikstofmonoxidereductie kan leiden, mits correct en proportioneel toegepast.

De bevindingen van de stichting leggen het bestaan van software met een “alternatief doseringsalgoritme” bloot. Hierdoor neemt de uitstoot van stikstofmonoxide toe, omdat de software belet dat er voldoende vloeistof in de uitlaatgasstroom wordt geïnjecteerd om de schadelijke gassen afdoende te neutraliseren. Volgens de Stichting is de nieuwe sjoemelsoftware aangetroffen in Mercedes-modellen die al eerder in opdracht van de Duitse motorvoertuigenautoriteit KBA waren teruggeroepen. Mercedes had destijds aangegeven dat de problemen met dieselauto’s van haar BlueTEC-lijn, waarvan al in 2017 bleek dat zij mens en milieu als gevolg van illegale emissiewaardes in gevaar brachten, waren verholpen.

De Stichting laat weten dat het onderzoek aantoont dat Daimler haar emissiefraude onverminderd voortzet. De belangrijkste bevindingen van het nieuwe onderzoek zijn:

  • De ML350 is aan elf verschillende tests onderworpen, waaronder zogeheten Real Driving Emissions-tests (RDE). De gemiddelde resultaten laten hierbij een overschrijding van meer dan twee keer de wettelijk toegestane emissiestandaard zien. Bij zogeheten Portable Emissions Measurements Systems (PEMS) testing worden de emissiestandaarden met circa 75% overschreden.
  • De totale emissie van stikstofmonoxide overschrijdt de Euro 6d-standaard met 75%. Bij uitstoottests zijn waardes van 205 mg/km gemeten, waar een maximum van 80 mg/km is toegestaan. De ML350 rijdt met een gemiddelde SCR-efficiëntie van circa 80%: significant lager dan de verwachte efficiëntiewinst bij SCR-systemen.
  • Ook is bij de ML350 een unieke modulatie van het SCR-systeem waarneembaar. Hierdoor zakt de efficiëntie soms minutenlang tot 20% en nemen stikstofmonoxidewaardes tot wel 450 mg/km toe, meer dan 5 keer de toegestane limiet.
  • De GLC220 is aan zeven individuele RDE-tests onderworpen; In alle gevallen werd een overschrijding van de emissiestandaard van 20% gemeten.

“Mercedes is weer door het ijs gezakt bij onze grondige en uitvoerige tests”, aldus Jeloschek. “Aanvullend onderzoek heeft extra bewijs opgeleverd dat Mercedes zich schuldig blijft maken aan gesjoemel met emissiewaarden. Daarbij bedriegt Mercedes haar klanten en de autoriteiten, want zelfs na de door de Duitse KBA gesommeerde terugroepactie is de sjoemelsoftware kennelijk niet uit de auto’s verwijderd. “

Ondanks diverse boetes en lopende juridische procedures tegen Daimler in verschillende landen heeft de autofabrikant het bestaan van sjoemelsoftware bij in de EU en het Verenigd Koninkrijk verkochte auto’s altijd ontkend. Deze nieuwe ontwikkeling, zoals door Stichting Emission Claim ontdekt, zet een al sterke positie tegen Mercedes verder kracht bij. Het is goed mogelijk dat de desbetreffende voertuigen als gevolg van de zogenaamde herstelacties van Mercedes tot verhoogde rijdkosten leidt. Aangezien het gesjoemel het maximumvermogen van de auto's beïnvloedt, kan ook de gebruikservaring verslechteren.

Informatie voor media (niet voor publicatie)

De Nederlandse advocaten Christoph Jeloschek en Michael Bacon (KVdL) en Steve Berman (lid van de Raad van Toezicht van de Stichting) zijn beschikbaar voor interviews. Contactpersoon voor de media is Clemens Sassen: [email protected] | +31 (0)6 461 111 89

Over Stichting Emission Claim

Stichting Emission Claim zet zich in voor Nederlandse autogebruikers die het slachtoffer zijn van de dieselgate-affaire. De Stichting is er om diegenen die een voertuig met sjoemelsofware hebben gekocht of geleased voor te lichten over hun rechten. Namens hen wil de Stichting Emission Claim autofabrikanten die hebben gefraudeerd aansprakelijk stellen voor de schade die zij deze gebruikers hebben toegebracht

If you have any questions, please email us at [email protected].