LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet in maart 2021 en bevatten de regels die horen bij het gebruik van deze website. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven . Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de website niet gebruiken.

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen

Deze website wordt beheerd door de Stichting Emission Claim Foundation, een stichting opgericht naar Nederlands recht in overeenstemming met de Wet op de regeling van massaschadeclaims in collectieve rechtsvorderingen (WAMCA), en statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 101 , 1083 HN te Amsterdam (Kamer van Koophandel: 81167466 0000) – hierna ' wij', 'ons', 'onze' of 'de Stichting' .

We behouden onze rechten op alle gegevens op deze website. Let ook op de aanvullende voorwaarden in ons privacybeleid . Als u vragen heeft over deze website of de voorwaarden ervan, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] .

Doel van deze website

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken met betrekking tot de claim die in Nederland is ingediend door het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, namens Mercedes-dieseleigenaren en -huurders in heel Europa en om claimanten de mogelijkheid te bieden zich te registreren om te worden bewaard geïnformeerd over de voortgang van de claim.

Door uw interesse via deze website te registreren, bevestigt u dat u de oprechte bedoeling hebt om de claim als potentieel groepslid te volgen. U bevestigt ook dat u geen formele opdracht heeft gegeven aan een andere advocaat of entiteit om een Mercedes-claim voor dieselemissies voor u in te dienen. Verder bevestigt u dat u niet handelt namens andere eisers bij het indienen van een claim die vergelijkbaar is met deze en dat u op geen enkele manier verbonden bent met een van de voorgestelde gedaagden, noch zult u enige informatie over de claim doorgeven aan de voorgestelde gedaagden. U erkent dat uw communicatie met de Emission Claim Foundation vertrouwelijk is en u stemt ermee in deze vertrouwelijk te houden.

Website inhoud

We kunnen deze website, of een deel ervan, op elk moment wijzigen, opschorten of intrekken. Wij zijn de eigenaren van alle rechten op deze website en informatie op de website.

U mag materiaal van deze website niet kopiëren, reproduceren, distribueren, opnieuw publiceren of anderszins gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve om de website door te verwijzen naar andere potentiële klasleden.

We geven geen verklaringen, garanties, garanties of voorwaarden met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website.

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. De inhoud ervan is geen juridisch advies en er mag niet op worden vertrouwd.

Website-links

We kunnen een link op onze website gebruiken om u in staat te stellen een andere website te bezoeken. We doen geen uitspraken over de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie op andere websites. Hoewel we ernaar streven alleen kwalitatieve, veilige, relevante en nauwkeurige externe links op te nemen, kunnen we de inhoud van extern gelinkte websites niet garanderen of verifiëren en hebben we geen controle over die inhoud.

Houd er rekening mee dat u op eigen risico op externe links klikt en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van genoemde externe links.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen deze pagina bijwerken met eventuele wijzigingen in onze voorwaarden. Raadpleeg deze pagina regelmatig om updates van onze voorwaarden te zien.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en door gebruik te maken van deze website stemt u met ons in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.