Astrid Stadler

Astrid Stadler is een professor in de rechten aan de Universiteit van Konstanz, Duitsland. Zij bekleedt een leerstoel privaatrecht, burgerlijk procesrecht, internationaal privaatrecht en vergelijkend recht. Van 2011-2015 had ze ook een parttime leerstoel in Nederland (Erasmus Universiteit, Rotterdam) voor vergelijkende massageschillen. Al meer dan 20 jaar deed ze onderzoek op het gebied van massageschillen en publiceerde ze meer dan 70 artikelen over collectief verhaal. Samen met internationale onderzoeksteams realiseerde ze verschillende boekprojecten. Ze was ook expert voor eisers in collectieve acties en als academisch adviseur voor openbare regelgevers en ministeries in Europa. Van 2017-2020 was zij voorzitter (co-reporter) van een internationale werkgroep in een ELI/UNIDROIT-project (Model Rules for European Civil Procedure 2020) die modelregels voor collectieve verhaalsprocedures opstelde. Zij heeft ervaring als commissaris bij andere Nederlandse stichtingen, bijvoorbeeld in de VW-zaak.

Astrid Stadler studeerde af aan de Universiteit van Konstanz en promoveerde in 1988 aan dezelfde universiteit. Ze kwalificeerde zich als professor in 1993 aan de Universiteit van Freiburg, Duitsland. Ze was gastonderzoeker aan UC Berkeley en is gastprofessor aan de Tongji University, Shanghai. In de Duitse academische gemeenschap is ze ook bekend als vice-voorzitter van de Duitse Vereniging voor Burgerlijk Procesrecht en mederedacteur van de Duitse "Juristenzeitung", het meest prestigieuze juridische tijdschrift in Duitsland.

Martha Seijas

Martha is een burgerrechtenadvocaat in Detroit, Michigan. Meer dan tien jaar bekleedde Martha de prestigieuze functie van beroepsadvocaat/griffier bij de geachte Helene N. White van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Zesde Circuit, dat uitspraak doet over beroepen van de federale districtsrechtbanken in vier staten: Michigan , Ohio, Kentucky en Tennessee. Martha werkte in het district waar veel autofabrikanten hun hoofdkantoor in de VS hebben en stelde objectieve, duidelijke en zorgvuldig afgewogen meningen op, inclusief afwijkende meningen.

De brede civiele zaken waar Martha aan werkte, hadden betrekking op allerlei soorten onrechtmatige daad, waaronder vorderingen op het gebied van productaansprakelijkheid, diversiteitsjurisdictie waarvoor de staatswet moest worden toegepast, en grondwettelijke vorderingen. Voordat ze in het zesde circuit diende, diende Martha 14 jaar lang dezelfde rechter in het hof van beroep van Michigan. Gedurende die tijd bekeek ze beroepschriften en lagere rechtbankverslagen. Na uitgebreid onafhankelijk juridisch onderzoek heeft Martha adviezen opgesteld voor beoordeling door de rechter, ook in technische productaansprakelijkheidszaken.

Ze is afgestudeerd aan de George Washington University Law School, waar ze lid was van de redactieraad van het Journal of International Law and Economics. Ze behaalde eerder een Master of Arts-graad in vreemde talen en internationale handel.

Steve W. Berman

Steve is een gerenommeerde Amerikaanse advocaat die zijn 40-jarige juridische carrière heeft gewijd aan het opbeuren van degenen die het meest behoefte hebben aan vertegenwoordiging tegen 's werelds grootste bedrijven en boosdoeners. Steve's nalatenschap omvat vele opmerkelijke zaken en overwinningen, voornamelijk als co-lead counsel tegen Big Tobacco, wat resulteerde in de grootste schikking in de wereldgeschiedenis, en destijds de grootste auto-, antitrust-, ERISA- en effectenschikkingen in de geschiedenis van de VS.

Steve's werk omvat ook een focus op autorechtzaken, met een specifieke focus op zaken met betrekking tot emissiefraude tegen grote autofabrikanten. De heer Berman was een pionier op dit rechtsgebied na de Volkswagen Dieselgate-rechtszaak, waarin hij diende als lid van de stuurgroep van de eisers en als hoofdadviseur namens VW-franchisedealers, in een rechtszaak die culmineerde in een schikking van $ 1,6 miljard – een aanzienlijk herstel voor de klas. Hagens Berman was het eerste advocatenkantoor in de natie dat VW aanklaagde met betrekking tot zijn uitstootfraude en is doorgegaan met het onafhankelijk testen van dieselauto's, met eigen class actions tegen Mercedes, Audi, BMW, Fiat Chrysler, General Motors en Ford.

Steve is de vertegenwoordiger van de financier bij de Stichting. Hij ziet af van zijn uurtarief ter bevordering van de missie.

Arno Akkermans

Arno Akkermans is hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij geeft onderwijs in het aansprakelijkheidsrecht en in conflictoplossing, en doet onderzoek binnen het brede terrein van schadevergoeding en naar de ervaringen en behoeftes van burgers die zich gedwongen zien om hun toevlucht te nemen tot het juridische systeem. Met zijn onderzoek zet Arno zich vooral in voor de slachtoffers van verkeers- en arbeidsongevallen, medische fouten, rampen en misdrijven. Hij werkt veel samen in interdisciplinaire onderzoeksteams met sociaal-wetenschappers, psychologen en medici en zet zich in voor de verbetering van de prestaties van het rechtssysteem in het tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften van burgers. 

Melanie Ormos

Sinds 2010 heeft Melanie verschillende rollen vervuld binnen de filantropie- en sociale impactsector, van Washington, DC tot de San Francisco Bay Area en nu in Amsterdam. Haar werk bij The Philanthropy Workshop (TPW) houdt in dat ze samenwerkt met sociale investeerders en hen ondersteunt bij hun filantropische strategieën door leermogelijkheden te ontwerpen en een gemeenschap van beste praktijken op te bouwen om filantropische middelen en impact die individuen en gezinnen hebben op een breed scala van problemen te versnellen.

Voorafgaand aan TPW was ze Filantropie Adviseur bij JP Morgan Private Bank, waar ze individuen en gezinnen in het westen van de Verenigde Staten adviseerde over hun filantropische strategieën, van governance tot het maken van subsidies en duurzame impact investing. Ze bracht ook tijd door bij de Silicon Valley Community Foundation, de grootste gemeenschapsstichting ter wereld met ongeveer $ 13 miljard aan activa onder beheer, en hielp het team zijn voetafdruk uit te breiden met San Francisco. Voordat Melanie naar het westen verhuisde, werkte ze vijf jaar bij de wereldwijde gezondheidsorganisatie PSI (Population Services International) en maakte ze deel uit van het kernteam dat Maverick Collective ontwikkelde, een filantropisch initiatief bij PSI dat zich inzet om vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen gezond te leven en productief leven. Maverick Collective, opgericht in samenwerking met de Bill & Melinda Gates Foundation, werd gebouwd met de visie en het leiderschap van ZKH de kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen en Melinda Gates en heeft geleid tot aanzienlijke investeringen in de gezondheid van vrouwen en meisjes en meer samenwerking tussen filantropen, bedrijven en overheden wereldwijd. Melanie heeft een BA in Engelse literatuur van de Universiteit van San Diego en woont in Amsterdam.

Peter Lennon

Peter houdt zich al vele jaren bezig met geschillenbeslechting, compliance, financiële regelgeving, belastingen, governance, gedragsrisico's, operationele risico's en aanverwante zaken. Recentelijk zat hij in het bestuur van Stichting NL Tesco in Nederland dat zich toelegde op de afwikkeling van claims die verband houden met boekhoudkundige onregelmatigheden.

Martin James

Martin heeft in de afgelopen 20 jaar al meerdere succesvolle bedrijven opgericht en was technologie consultant in de auto-industrie. Hij heeft zijn doctoraat computerwetenschappen behaald aan The Open University en heeft meer dan 30 jaar ervaring met “real time” systemen. Martin volgt veel collectieve acties in het Verenigd Koninkrijk en Europa vanuit een datagedreven perspectief en heeft een scherp oog voor gegevensfouten in CRM-systemen. Hij is een third-party consultant geweest voor Microsoft, Netware en Cisco Systems en zit in de raad van bestuur van onder andere UK Legal Data en Neetrix. Martin's expertise in het bouwen van systemen voor gegevensbeheer maakt hem uiterst geschikt om de Stichting Emission Claim bij te staan in haar inspanningen om recht te doen aan gedupeerden.