Introduction
Introduction

Arno Akkermans is hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij geeft onderwijs in het aansprakelijkheidsrecht en in conflictoplossing, en doet onderzoek binnen het brede terrein van schadevergoeding en naar de ervaringen en behoeftes van burgers die zich gedwongen zien om hun toevlucht te nemen tot het juridische systeem. Met zijn onderzoek zet Arno zich vooral in voor de slachtoffers van verkeers- en arbeidsongevallen, medische fouten, rampen en misdrijven. Hij werkt veel samen in interdisciplinaire onderzoeksteams met sociaal-wetenschappers, psychologen en medici en zet zich in voor de verbetering van de prestaties van het rechtssysteem in het tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften van burgers.