Introduction
Introduction

Astrid Stadler is een professor in de rechten aan de Universiteit van Konstanz, Duitsland. Zij bekleedt een leerstoel privaatrecht, burgerlijk procesrecht, internationaal privaatrecht en vergelijkend recht. Van 2011-2015 had ze ook een parttime leerstoel in Nederland (Erasmus Universiteit, Rotterdam) voor vergelijkende massageschillen. Al meer dan 20 jaar deed ze onderzoek op het gebied van massageschillen en publiceerde ze meer dan 70 artikelen over collectief verhaal. Samen met internationale onderzoeksteams realiseerde ze verschillende boekprojecten. Ze was ook expert voor eisers in collectieve acties en als academisch adviseur voor openbare regelgevers en ministeries in Europa. Van 2017-2020 was zij voorzitter (co-reporter) van een internationale werkgroep in een ELI/UNIDROIT-project (Model Rules for European Civil Procedure 2020) die modelregels voor collectieve verhaalsprocedures opstelde. Zij heeft ervaring als commissaris bij andere Nederlandse stichtingen, bijvoorbeeld in de VW-zaak.

Astrid Stadler studeerde af aan de Universiteit van Konstanz en promoveerde in 1988 aan dezelfde universiteit. Ze kwalificeerde zich als professor in 1993 aan de Universiteit van Freiburg, Duitsland. Ze was gastonderzoeker aan UC Berkeley en is gastprofessor aan de Tongji University, Shanghai. In de Duitse academische gemeenschap is ze ook bekend als vice-voorzitter van de Duitse Vereniging voor Burgerlijk Procesrecht en mederedacteur van de Duitse "Juristenzeitung", het meest prestigieuze juridische tijdschrift in Duitsland.

Personal Insight

Particuliere handhaving is een zeer belangrijke bouwsteen geworden in de Europese rechtsstelsels. Het heeft sterke vertegenwoordigende entiteiten nodig om de rechten van consumenten en investeerders in situaties van massale schade te beschermen.