Case Initial Text 1

July 29, 2021
Studie onthult menselijke kosten van broeikasgasemissies

‘The mortality cost of carbon’, een onderzoek gepubliceerd door Nature Communications, schat het aantal mensenlevens in dat verloren zal gaan als gevolg van de opwarmende temperatuur van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Het onderzoek introduceert een nieuwe meeteenheid, de sterftekosten van stikstof (mortality cost of carbon, MCC), die een inschatting maakt van de ‘verwachte temperatuurgerelateerde overtollige wereldwijde sterfte tussen 2020 en 2100, veroorzaakt door de emissie van iedere aanvullende ton kooldioxide-equivalent in 2020’. De onderzoekers verwachten tussen 2020 en 2100 83 miljoen overtollige doden als gevolg van deze uitstoot. Volgens het rapport leidt dat er tegen het einde van de eeuw toe dat ‘de verwachte 4,6 miljoen extra doden per jaar klimaatverandering op de zesde plaats zou zetten op de in 2017 opgestelde ‘Global Burden of Disease risk factor’ lijst, vóór luchtvervuiling (3,4 miljoen jaarlijkse doden) en net onder obesitas (4,7 miljoen jaarlijkse doden)’. Vuile dieseluitstoten en het gebruik van manipulatie-instrumenten door autofabrikanten dragen bij aan milieschade en deze schade is een van de redenen dat wij deze procedures voeren.

PERSBERICHT - 02/17/22

Stichting Emission Claim ontdekt nieuwe emissiefraude in dieselauto’s van Mercedes

Stichting Emission Claim presenteert op basis van onderzoek door experts nieuw bewijs voor voortdurende overschrijdingen van tot twee keer de wettelijke emissielimiet.

De stichting komt in Nederland op voor de rechten van duizenden door de emissiefraude van Daimler getroffen klanten.

De auto's in kwestie werden al eerder in verschillende landen EU EU-breed teruggeroepen, waarna Daimler ten onrechte claimde dat het gesjoemel met emissies verholpen was.

AMSTERDAM – 9 februari 2022 – Stichting Emission Claim, die voor de rechten van duizenden Nederlandse consumenten opkomt presenteert vandaag nieuw bewijs van ongebreidelde emissiefraude door Daimler, het moederbedrijf van Mercedes. Hieruit blijkt dat de autofabrikant nog altijd de emissie van zijn voertuigen manipuleert en dat deze tot wel twee keer de wettelijke limiet overschrijden. lees verder »

GERELATEERDE DOCUMENTEN

ONDERZOEK DOOR HAGENS BERMAN

Uit het Amerikaanse onderzoek van Hagens Berman is gebleken dat Mercedes haar dieselvoertuigen wereldwijd zodanig heeft geprogrammeerd dat deze de verboden, hoge hoeveelheden stikstof die de voertuigen uitstootten verminderen op het moment dat de software van de voertuigen detecteerde dat de voertuigen zich bevonden in rijomstandigeden die gelijk waren aan officiele testomstandigheden. Bij rijomstandigheden buiten deze parameters worden de emissiebeperkende systemen (gedeeltelijk) uitgezet. De fraude van Mercedes heeft geleid tot een verlaging van de doorverkoopwaarde van de betrokken voertuigen, terwijl de uitstoot van vuile diesels bijdraagt aan milieuverontreiniging en het toebrengen van schade aan de volksgezondheid.

Volgens onderzoek verricht aan de betrokken dieselaangedreven Mercedesvoertuigen, zijn deze modellen uitgerust met verboden, oneerlijke, misleidende emissie manipulatie-instrumenten. Deze worden gebruikt om op misleidende manier te voldoen aan de uitstootnormen die gelden voor stikstof.

Tests bij op snelwegen gebruikelijke snelheden, bij lage temperaturen en op verschillende snelheden laten stelselmatige overschrijding van de emissiestandaarden zien. Bij lage temperaturen op snelwegsnelheden werd bijvoorbeeld 8,1 tot 19,7 keer meer uitgestoten dan de toegestane norm. De Amerikaanse procedure betoogde dat tests bij lage temperaturen op variabele snelheden uitstoten produceerden die zo hoog waren als 30,8 maal de standaard.

Het onderzoek en de massaschadeprocedure geleid door Hagens Bergman in de Verenigde Staten heeft tot een schikking geleid van meer dan $ 700 miljoen voor Amerikaanse Mercedeseigenaren.

DE ZAAK IN EUROPA

Hoewel het emissieschandaal bij Mercedes zich niet tot grenzen beperkte, deed de Amerikaanse schikking dat wel. Daarom heeft Hagens Bergman in augustus 2020 een onderzoek gestart in Engeland en Wales namens meer dan 1,2 miljoen potentiële eisers.

Maar daar stopt de missie niet. Dat is waarom Hagens Berman nu assistentie verleent aan Stichting Emission Claim, door haar expertise te delen voor een rechtszaak die Emission Claim namens Nederlandse eigenaren en lessees van Mercedes diesel is gestart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe Nederlandse wetgeving die het voor Europese consumenten makkelijker maakt om dergelijke vorderingen in te stellen.

De strijd voor gerechtigheid voor Mercedeseigenaaren en -lessees is in december 2020 verder kracht bijgezet, doordat het Hof van Justitie van de EU oordeelde dat ‘een producent geen manipulatie-instrument mag installeren dat stelselmatig de prestaties van het emissiecontrolesystem van een voertuig verbetert tijdens goedkeuringsprocedures, teneinde goedkeuring voor dat voertuig te verkrijgen’. 

Voor Mercedesrijders in Europa is het belangrijk dat zij een stem krijgen, zodat zij net als Amerikaanse consumenten worden gecompenseerd.

WAT HEEFT MERCEDES VERKEERD GEDAAN?

Dieseltechnologieën werden door de fabrikant verkocht met de belofte dat die tot betere prestaties, brandstofefficiëntie en lagere uitstoten zouden leiden.

  • De onderdelen van deze technologie omvat brandstofinkectie op hoge druk om optimale druk en werking te realiseren.
  • Een turbocompressor met variabele bladen voor een krachtigere ontbranding.
  • De injectie van AdBlue vloeibare oplossing in de uitlaat om emissies van stikstofoxide om te zetten in twee afzonderlijke elemtenen, stikstof en zuurstof, wat minder schade toebrengt aan het milieu dan stikstofoxide.

Alle voertuigen met deze technologie werden verkocht met de belofte dat u, als gebruiker, zou profiteren van de kracht van een dieselmotor, zonder schade toe te brengen aan het milieu.

Mercedes heeft deze technologie gebruikt in haar verschillende klassen dieselvoertuigen, van Sprinter busjes tot E-klasse sedans, beweerdelijk zonder negatieve gevolgen voor de consument. De technologie werd verkocht als ‘schone’ dieseltechnologie. Er is echter bewijs dat dat niet het geval was. De dieselvoertuigen van Mercedes waren in werkelijkheid voorzien van een manipulatie-instrument dat ervoor zorgde dat de beweerdelijke milieuvoordelen in feite niet bestonden. Integendeel, de voertuigen zijn gebleken zeer schadelijk te zijn voor mens en milieu.

WAT IS STIKSTOFOXIDE (NOx)?

 

Stikstofoxiden vormen een groep zeer reactieve gassen bestaande uit stikstof en zuurstof dat ontstaat wanneer stikstof in aanraking komt of reageert met zuurstof.

NOx heeft een directe invloed op de volksgezondheid, met name bij ademhalingstoornissen die ontstekingen van de luchtwegen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan hoge doses kan leiden tot een verminderde longfunctie, vergroot het risico op luchtwegaandoeningen en verergert allergische reacties. Mensen die leiden aan veelvoorkomende aandoeningen zoals astma en bronchitis zijn extra gevoelig voor deze verontreinigende stof.

Het heeft ook effecten op het milieu, aangezien het gas giftig en bijtend is. Het is één van de oorzaken van zure regen.

Veelgestelde vragen »

Meld je aan voor je vordering in het Verenigd Koninkrijk »

Case Timeline
Title
Study Reveals Human Cost of Greenhouse Gas Emissions
Description

The mortality cost of carbon (PDF), a study published by Nature Communications, projects the number of lives that will be lost due to earth’s rising temperatures caused by greenhouse gas emissions. The study introduces a new metric, the mortality cost of carbon (MCC), that estimates the “expected temperature-related excess deaths globally from 2020 to 2100 caused by the emission of one additional metric ton of carbon-dioxide-equivalent emissions in 2020.” In its central scenario, the study finds that there are 83 million projected excess deaths between 2020 and 2100 and reports that by the end of this century, “the projected 4.6 million excess yearly deaths would put climate change 6th on the 2017 Global Burden of Disease risk factor risk list ahead of outdoor air pollution (3.4 million yearly excess deaths) and just below obesity (4.7 million yearly excess deaths).” Dirty Diesel emissions and the use of defeat devices by automakers contribute to environmental harm, and these damages are part of the reason we are litigating these cases.

Date

CASE TIMELINE

Study Reveals Human Cost of Greenhouse Gas Emissions

The mortality cost of carbon (PDF), a study published by Nature Communications, projects the number of lives that will be lost due to earth’s rising temperatures caused by greenhouse gas emissions. The study introduces a new metric, the mortality cost of carbon (MCC), that estimates the “expected temperature-related excess deaths globally from 2020 to 2100 caused by the emission of one additional metric ton of carbon-dioxide-equivalent emissions in 2020.” In its central scenario, the study finds that there are 83 million projected excess deaths between 2020 and 2100 and reports that by the end of this century, “the projected 4.6 million excess yearly deaths would put climate change 6th on the 2017 Global Burden of Disease risk factor risk list ahead of outdoor air pollution (3.4 million yearly excess deaths) and just below obesity (4.7 million yearly excess deaths).” Dirty Diesel emissions and the use of defeat devices by automakers contribute to environmental harm, and these damages are part of the reason we are litigating these cases.