TOELATINGSVOORWAARDEN:

Doe ik mee?

Als u een auto in Nederland heeft gekocht of hebt gehuurd van een type dat betrokken is bij het Diesel schandaal, valt u automatisch onder de collectieve actie. Stichting Emission Claim strijdt namens u en ziet toe op het verwerken van uw vordering. Dat betekent dat u niets hoeft te doen; wij doen alles voor u. Als aan een autofabrikant een schadevergoeding is opgelegd, wordt deze vergoeding verdeeld onder de hele groep die door die autofabrikant is gedupeerd.

Welke voertuigen zouden worden getroffen door het Mercedes-emissieschandaal?

In ieder geval bepaalde van de volgende Mercedesmodellen die worden aangedreven door dieselmotoren en op de markt zijn gebracht tussen 2009 en 2019: A-klasse, B-klasse, C-klasse, Citan, CLA, CLS, E-klasse, GL-klasse, GLA-klasse, GLC-klasse, GLE-klasse, GLS, M-klasse, S-klasse, SLK, Sprinter, V-klasse en Vito (echter zijn er vermoedelijk meer modellen die vuile dieselemissies hebben uitgestoten en wij blijven betrokken voertuigen toevoegen. Modellen omvatten zowel personenauto’s als bedrijfswagens en busjes, waaronder ook taxi’s en shuttlebusjes. Als wij nog meer betrokken voertuigen vinden, worden die automatisch aan de procedure toegevoegd.

Kunnen bedrijven en individuen die eigenaar zijn van een betrokken voertuig zich registreren?

Ja, zowel consumenten als bedrijven (zoals wagenparkbeheerders en verhuurbedrijven) kunnen zich aanmelden. Lessees komen ook in aanmerking.

Welke documentatie / aankoopbewijs is vereist?

In dit stadium hebben wij geen documentatie of aankoopbewijs van u nodig. Wij vragen u alleen zich als geïnteresseerde/deelnemer te registreren (via het registratieformulier) om op de hoogte te blijven van de voortgang van de zaak. Te zijner tijd kunnen wij u vragen om bewijs van eigendom (om u te koppelen aan uw voertuig) alsmede andere ondersteundende documenten die nodig kunnen zijn voor de procedure en het bewijzen van uw schade, maar daarvoor zullen wij rechtstreeks contact met u opnemen. Houdt u daarom alstublieft alle documenten die betrekking hebben op uw betrokken voertuig in uw bezit.

Worden zowel de oorspronkelijke als de opvolgende eigenaren van de voertuigen vertegenwoordigd?

Ja, aangezien misleiding van invloed is geweest op de koopprijs die zij hebben betaald en daarnaast invloed kan hebben gehad op de doorlopende kosten die voor het voertuig moesten worden betaald op het moment dat zij het in bezit hadden

Kan ik mij nog steeds aanmelden als Mercedes de emissienaleving van mijn voertuig heeft ‘gerepareerd’?

Ja, dit heeft geen consequenties voor uw deelname aan de procedure.

Hoe zit het als mijn voertuig een bedrijfswagen is?

Wij verwachten dat er verschillende categorieën van schade kunnen worden verhaald op Mercedes als gevolg van de vuile dieseluitstoten. Wat bedrijfsauto’s betreft betekent dit dat zowel het bedrijf als de werknemer vertegenwoordigd kunnen zijn in de vordering tot schadevergoeding. Wij dringen er daarom op aan dat zowel de eigenaren of leasers als de bestuurders van bedrijfsauto’s hun interesse kenbaar maken door zich aan te melden. 

WAAROM STICHTING EMISSION CLAIM (WAAROM WIJ)?

Wat is een manipulatie-instrument en waarom is deze schadelijk?

Een manipulatie-instrument is een onderdeel van het ontwerp, de software of hardware van een voertuig. Het instrument kan, afhankelijk van de omstandigheden, ingrijpen op de emissie-uitstoot van dat voertuig.

De dieselvoertuigen waartegen wij optreden zijn voorzien van software die is ontworpen om te detecteren wanneer het voertuig zich bevond in rijomstandigheden die gelijk waren aan omstandigheden tijdens officele testst. Onder die omstandigheden zette de software de emissiebeperkende systemen aan om ervoor te zorgen dat de emissies in lijn waren met de Euro 5 en 6 normeringen. Zodra de software detecteert dat het voertuig zich niet langer binnen deze omstandigheden bevindt, wat onder de meeste wegomstandigheden het geval is, beperkt het manipulatie-apparaat de emissiecontrole of schakelt het deze helemaal uit, met als resultaat de uitstoot van extreem hoge hoeveelheden stikstof die ver boven de maximaal toegestaane waarden liggen.

Door de voertuigen zo te manipuleren, doorstonden de voertuigen inspecties en kon worden geadverteerd met lage emissiewaarden, terwijl deze waarden in werkelijkheid niet werden gerealiseerd. In plaats daarvan werd de uitstoot van gevaarlijke uitlaatgassen niet of nauwelijks beperkt.

Hoe raakt dit mij als consument?

Door voertuigen op de markt te brengen die waren voorzien van manupulatie instrumenten om emissie standaarden te omzeilen, heeft Mercedes/Daimler AG autoeigenaren en -leasers misleid. Als consument baseert u uw keuze om een bepaalde auto te kopen of leasen op verschillende factoren, waaronder brandstofverbruik, prestaties en milieuvriendelijkheid. Door deze manipulatie-instrumenten heeft u minder gekregen dan wat u dacht dat u zou krijgen. Daarmee heeft u schade geleden.

Wat is er schadelijk aan de emissies?

Deze emissies zijn op twee manieren schadelijk.

  • •    Gezondheid. NOx-verontreiniging draagt bij aan het ontstaan van de verontreinigende stoffen stikstofdioxide en fijnstof en vormt door middel van een reactie met zonlicht in de atmosfeer het broeikasgas ozon. Deze verontreinigers veroorzaken serieuze gezondheidsrisico’s waaronder astma, andere luchtwegaandoeningen en verschillende soorten bloed- en vaatziekten. Kinderen, ouderen en mensen met bestaande luchtwegaandoeningen lopen in het bijzonder risico. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dieseluitstoten aangewezen als kankerverwekkend en bestempeld als ongeveer even gevaarlijk als asbest.
  • [•    [1] Natuur/milieu. Deze verontreinigers zijn niet alleen schadelijk voor de volksgezondheid, maar ook voor het milieu. Zij dragen bij aan de verslechtering van onze luchtkwaliteit, de verslechtering van het klimaat en het stijgen van de zeespiege, en tasten het leven van dieren en planten aan.

([1] Wereldgezondheidsorganisatie, Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek: Diesel Engine Exhaus Carcinogenic, persbericht no 213, 12 juni 2012)

Waarom moet Mercedes verantwoordelijk worden gehouden?

Als consument bent u cruciaal voor haar onderneming. Door u te misleiden en de dieselvoertuigen te voorzien van gebrekkige en frauduleuze onderdelen maakt Mercedes misbruik van uw vertrouwen en brengt zij u financiele schade en schade aan uw gezondheid toe. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat Mercedes en andere autofabrikanten u compenseren voor hun misleiding en leugens. Dit zal bovendien andere autofabrikanten ervan weerhouden om in de toekomst op vergelijkbare wijze in strijd met de geldende emissie regelgeving te handelen. De schuldige partijen moeten boeten voor hun fouten en deze nooit meer herhalen.

PROCEDURE

Waarom kan een vordering worden ingesteld in Nederland?

De vordering wordt ingesteld als zogeheten ‘collectieve actie’. Dat is mogelijk als de vordering voldoende verband houdt met de Nederlandse rechtssfeer. Dat is het geval indien:

  1. De meerderheid van de personen in wiens belang de vordering wordt ingesteld inwoners van Nederland zijn, of
  2. de gedaagde woonplaats heeft in Nederland, of
  3. de feiten waar de collectieve actie op is gebaseerd in Nederland hebben plaatsgevonden.

Aan deze voorwaarden is voldaan.

Hoe maak ik mijn belangstelling kenbaar?

Klik op de knop ‘aanmelden’ bovenaan deze pagina zodat we u op de hoogte kunnen houden van de voortgang van de zaak.

Wat als ik mij aanmeld en van gedachten verander?

U registreert slechts zich uw interesse door aan te melden en gaat daarmee geen verplichtingen aan. U kunt zich altijd bedenken. E-mail ons op [email protected] en wij halen u uit onze database.

Hoe werkt de procedure en hoe lang zal het duren?

Het heeft uiteraard de voorkeur om in een vroeg stadium een schikking te treffen met Daimler en Bosch. Dit is niet uitgesloten, gelet op de schikkingen die Daimler en Bosch in de Verenigde Staten hebben getroffen.

Wij zullen schikkingsonderhandelingen echter alleen voeren indien de aangeboden bedragen een eerlijke vergoeding voor Nederlandse gedupeerden inhouden. Als het niet tot een schikking komt zal de rechter een schadevergoeding moeten vaststellen. Wij verwachten dat deze procedure meer dan een jaar in beslag zal nemen.

Kan ik mij bij meerdere belangenbehartigers aanmelden?

Niets weerhoudt u ervan om u aan te melden bij meer dan één claimstichting.

 VERTEGENWOORDIGENDE PARTIJEN

Stichting Emission Claim

Als stichting behartigen wij uw belangen en verlenen wij u juridische bijstand en vertegenwoordiging om ervoor te zorgen dat u schadeloos wordt gesteld voor de fraude en de schade die Mercedes u als consument heeft toegebracht. Wij zetten ons in uw belang in voor het behalen van gerechtigheid.

Kennedy Van der Laan

Emission Claim laat zich in de verschillende procedures vertegenwoordigen door Kennedy Van der Laan. Kennedy Van der Laan is een onfhankelijk, gerenommeerd Nederlands advocatenkantoor. Sinds 1992 werken zij voor marktleiders met hun specialistische juridische kennis. De advocaten van Kennedy Van der Laan hebben een breed scala aan juridische kennis. Samen met hun cliënten kijken zij met een open blik naar de onderneming, de mens en de samenleving. Dankzij hun diepgravende juridische kennis en hun affiniteit met verschillende bedrijfstakken, zijn zij in staat om pragmatische oplossingen aan te brengen waarmee hun cliënten direct zijn geholpen. Hun advies is altijd beknopt, duidelijk en richtinggevend.  Lees meer op onze website kvdl.com.

Hagens Berman

Hagens Berman is een Amerikaans advocatenkantoor en wereldwijde pionier op het gebied van massaschadeclaims waarin de belangen worden behartigd van consumenten die dieselvoertuigen hebben gekocht of geleased die niet voldeden aan emissiestandaarden. Het kantoor heeft schikkingen bereikt in emissieschandalen met een totale waarde van meer dan $ 16.9 miljard. 

Als internationaal kantoor dat zich richt op massaschades en tevens complexe procedures voert voor eisers, is Hagens Berman de strijd aangegaan met ’s werelds grootste ondernemingen en mogendheden ter behartiging van de rechten van consumenten. Kom meer hierover te weten op de website van Hagens Berman.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde database die in overeenstemming met dataprotectieregels van Europa en het Verenigd Koninkrijk wordt beheerd door Case Pilots Ltd, namens Hagens Berman UK. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere dienstverleners die aan deze zaak werken. Verdere informatie over de manier waarop uw data kan worden gebruikt vindt u in ons privacybeleid.

GELD

Hoe hoog is de vergoeding die ik krijg?

Het bedrag waar u aanspraak op kunt maken wordt ofwel vastgesteld door de rechtbank, ofwel door middel van een schikking met Mercedes. Gelet op vergelijkbare vormen van schade in andere zaken tegen Mercedes verwachten wij een toewijzing van ongeveer € 3.000 tot € 11.000 per voergtuig, en mogelijk zelfs hoger. Dat bedrag moet worden verdeeld over de gebruikers van het voertuig door middel van een vast te stellen verdeelsleutel. Dit is een schatting en biedt geen garantie voor de deelnemers, aangezien iedere rechtbank en iedere zaak verschilt. Wij zullen er alles aan doen om de best mogelijke uitkomst voor u te bewerkstelligen.

Hoe zit het met de (advocaat)kosten?

De Stichting Emission Claim wordt gefinancierd door externe (proces)financiers. Wij werken op basis van ‘no win, no fee’, wat betekent dat er voor u geen voorafgaande kosten zijn om met de procedure mee te doen en uw belangen vertegenwoordigd te zien en verlies van de procedure u niets kost. Uitsluitend indien een schadevergoeding wordt toegekend, zal een percentage van het toegewezen bedrag worden afgedragen aan de financiers van de stichting.