Case Initial Text 1

STITCHTING ONDERZOEK EMISSIECLAIM NAAR DIESELVOERTUIGEN VAN STELLANTIS PEUGEOT, CITROËN EN OPEL

Volgens het onderzoek van de Stichting Emission Claim zijn van 2009-2019 verschillende merken dieselvoertuigen, die nu deel uitmaken van het nieuwe Nederlandse conglomeraat Stellantis N.V., geprogrammeerd om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) slechts dan voldoende te verminderen als de software van de voertuigen detecteert dat het voertuig zich onder door de overheid voorgeschreven officiële testomstandigheden bevindt. De dieselvoertuigen van de merken in kwestie - Peugeot, Citroën en Opel - maakten destijds deel uit van Groupe PSA. Groupe PSA is inmiddels gefuseerd met FiatChrystler en is Stellantis gaan heten. De Opel diesels werden vóór de inlijving bij Groupe PSA van 2009 tot 2017 geproduceerd door General Motors. In reële rijomstandigheden, met uitgeschakelde emissiecontrolesystemen, produceren de betrokken dieselvoertuigen NOx-niveaus ver boven de wettelijke maxima. Dit is van invloed op de waarde van de dieselvoertuigen van Peugeot, Citroën en Opel Diesel. Bovendien heeft de hoge NOx-uitstoot geleid tot milieuverontreiniging en schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid in Nederland en de hele EU.

Volgens onafhankelijke tests die op de betrokken dieselvoertuigen van Peugeot, Citroën en Opel zijn uitgevoerd, werken de emissiecontrolesystemen van de auto's slechts in beperkte omstandigheden volledig om de vereiste EU-Emissietest te doorstaan. Net als Volkswagen, Daimler en andere dieselautofabrikanten hebben Groupe PSA en General Motors illegale "manipulatieinstrumenten" gebruikt om de emissiebeperkingstechnologie buiten officiële testomstandigheden uit te schakelen en zo geld te besparen en de prestaties van de auto's in de praktijk te optimaliseren. De betrokken dieselvoertuigen konden als gevolg hiervan slechts aan de EU-grenswaarde voor NOx-emissies voldoen door vals te spelen bij de emissietests die door de emissienormen van de EU zijn voorgeschreven.

De onafhankelijke tests bevestigen dat dieselauto’s van Peugeot-, Citroën- en Opel onder normale rijomstandigheden bij normale omgevingstemperaturen systematisch niet aan de emissienormen voldeden. Groupe PSA en General Motors hebben toegegeven dat zij het uitlaatgasrecirculatiesysteem ("EGR"), een belangrijk emissiebeperkingssysteem, zo hebben geprogrammeerd dat het in Opel-diesels wordt uitgeschakeld wanneer de buitentemperatuur 17 graden Celsius of lager is. Ook in de voertuigen van Peugeot en Citroën wordt de EGR bij lagere temperaturen uitgeschakeld. Deze uitschakeling heeft tot gevolg gehad dat er enorme hoeveelheden NOx in de lucht terecht zijn gekomen. Als gevolg van deze en andere door Groupe PSA en General Motors gebruikte manipulatie-instrumenten spuwden de diesels van Opel tot 18 keer meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan. Hierdoor behoren de voertuigen van Opel tot de ergste overtreders in het nog steeds niet opgeloste Dieselgate-schandaal. Door soortgelijk onrechtmatig gedrag van Groupe PSA stootten voertuigen van Peugeot en Citroën tot bijna 10 keer de wettelijk toegestane hoeveelheid NOx uit. 

Net als Volkswagen en Daimler, handelden Groupe PSA en General Motors niet alleen. De manipulatie in alle betrokken voertuigen werd steeds mogelijk gemaakt door hun Electronic Diesel Control, de EDC 17, een firmware product dat wordt geproduceerd en geleverd door Robert Bosch GmbH.  Zonder de actieve medewerking van Bosch bij de ontwikkeling, programmering en kalibratie van de EDC 17 zouden Groupe PSA en General Motors de grootschalige dieselfraude in de EU niet hebben kunnen plegen.

DE ZAAK IN NEDERLAND

 

WAT HEBBEN GROUPE PSA EN GENERAL MOTORS VERKEERD GEDAAN?

Nieuwe dieseltechnologieën werden door de fabrikanten van Peugeot, Citroën en Opel verkocht onder de mededeling dat deze de prestaties zouden bevorderen, een beter brandstofrendement zouden te bieden en lagere emissies zouden produceren.

  • Hogedruk-brandstofinjectie voor een optimale druk en werking.
  • Uitlaatgasrecirculatie om schadelijke emissies in de voorbehandelingsfase te verminderen.
  • Een “nabehandelingssysteem” – een selectieve katalytische reductie ("SCR") of een NOx-afvanger ("LNT"). Zowel de LNT- als de SCR-systemen zijn ontworpen om stikstofoxide-emissies om te zetten in twee afzonderlijke en onschadelijke elementen; stikstof en zuurstof.

De dieselvoertuigen van Peugeot, Citroën en Opel zijn allemaal van deze technologieën voorzien. De autofabrikanten hielden de consument voor dat ze konden profiteren van de betere prestaties van een dieselmotor zonder het milieu te schaden.

Peugeot, Citroën en Opel gebruikten deze technologie in al hun dieselvoertuigen, beweerdelijk zodat de consument geen compromissen hoefde te doen. De technologie werd aan het publiek verkocht als "schone" dieseltechnologie. Groupe PSA beweerde dat zijn zogenaamde "Blue HDi-technologie", die in Peugeot- en Citroën-diesels wordt gebruikt, "de uitstoot van stikstofoxide (NOx) door dieselmotoren vermindert tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van benzinemotoren, terwijl de intrinsieke voordelen van dieselmotoren op het gebied van rijplezier, brandstofverbruik en CO2-uitstoot behouden blijven".  Op dezelfde manier verkondigde Opel bij het aanprijzen van zijn zogenaamde "BlueInjection technologie" dat deze "goed voor het milieu" was. Opel verkondigde dat "wanneer u rijdt met een auto met BlueInjection technologie, vermindert u de giftige uitstoot van stikstofoxide (NOx)" waardoor de voertuigen "aanzienlijk schoner op de weg" zijn. Uit het bewijsmateriaal blijkt echter dat dit niet het geval was; de dieselvoertuigen van Peugeot, Citroën en Opel waren in werkelijkheid uitgerust met manipulatie-instrumenten en de voertuigen waren ongelooflijk schadelijk voor het milieu.

De koper is dus in de veronderstelling gebracht dat hij een schoon dieselvoertuig kocht terwijl hij in werkelijkheid een extreem vervuilend voertuig kocht. De consument heeft hierdoor schade geleden. De Stichting vraagt in deze procedure een vergoeding van deze schade, die zij over alle consumenten die zich bij de stichting registreren als participant zal verdelen. 

WAT IS STIKSTOFOXIDE (NOX)?

Stikstofoxide is een groep zeer reactieve gassen bestaande uit stikstof en zuurstof, die wordt gevormd wanneer stikstof in contact komt met- of reageert op zuurstof, waarbij NOx ontstaat.

NOx heeft rechtstreekse gevolgen voor de menselijke gezondheid, vooral voor de ademhalingswegen waar het ontstekingen van de luchtwegen veroorzaakt. Langdurige blootstelling aan NOx in grote hoeveelheden kan de longfunctie verminderen, het risico op aandoeningen van de luchtwegen verhogen en de reactie op allergenen doen toenemen. Mensen die lijden aan veel voorkomende ziekten zoals astma en bronchitis zullen een verhoogde gevoeligheid voor de verontreinigende stof hebben.

NOx heeft ook gevolgen voor het milieu aangezien het gas giftig en corrosief is. Het is daardoor een van de oorzaken van zure regen.

Case Timeline
Title
Current state of affairs:
Description

The case will be on the docket again on 26 January 2022 for further consideration.

Title
Docket Decision
Description

The period within which a similar collective claim may be instituted pursuant to Section 1018d(1) of the Dutch Code of Civil Procedure has been extended by three months.

Date
Title
Defences on the part of the defendant
Description

Up to date, none of the defendants replied to the notice of liability dated 4 June 2021. The Emission Claim Foundation is not aware of any other defences of the defendants.

Title
Writ of summons
Description

With this writ of summons, the Foundation claims collective damages for the losses suffered by the victims of the diesel fraud committed by Renault and Bosch in the Netherlands and some declaratory judgements with regard to the diesel fraud. 

Date
Title
Letter before claim
Description

In short, the Emission Claim Foundation demands that Stellantis, the Dutch importers of Stellantis, Bosch and General Motors (i) accept liability for all of the damages that the victims of the diesel fraud have suffered (and will suffer) as a result of their unlawful behavior and (ii) agrees to enter into negotiations with the Emission Claim Foundation to settle the Claims.

Date
Title
Establishment of the Emission Claim Foundation
Date
Title
Studie onthult menselijke kosten van broeikasgasemissies
Description

‘The mortality cost of carbon’, een onderzoek gepubliceerd door Nature Communications, schat het aantal mensenlevens in dat verloren zal gaan als gevolg van de opwarmende temperatuur van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Het onderzoek introduceert een nieuwe meeteenheid, de sterftekosten van stikstof (mortality cost of carbon, MCC), die een inschatting maakt van de ‘verwachte temperatuurgerelateerde overtollige wereldwijde sterfte tussen 2020 en 2100 veroorzaakt door de emissie van iedere aanvullende ton kooldioxide-equivalent in 2020’. De onderzoekers verwachten tussen 2020 en 2100 83 miljoen overtollige doden als gevolg van deze uitstoot. Volgens het rapport leidt dat er tegen het einde van de eeuw toe dat ‘de verwachte 4,6 miljoen extra doden per jaar klimaatverandering op de zesde plaats zou zetten op de in 2017 opgestelde ‘Global Burden of Disease risk factor’ lijst, vóór luchtvervuiling (3,4 miljoen jaarlijkse doden) en net onder obesitas (4,7 miljoen jaarlijkse doden)’. Vuile dieseluitstoten en het gebruik van manipulatie-instrumenten door autofabrikanten dragen bij aan milieschade, en deze schade is een deel van de reden dat wij deze procedures voeren.

Date

CASE TIMELINE

Docket Decision

The period within which a similar collective claim may be instituted pursuant to Section 1018d(1) of the Dutch Code of Civil Procedure has been extended by three months.

Studie onthult menselijke kosten van broeikasgasemissies

‘The mortality cost of carbon’, een onderzoek gepubliceerd door Nature Communications, schat het aantal mensenlevens in dat verloren zal gaan als gevolg van de opwarmende temperatuur van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Het onderzoek introduceert een nieuwe meeteenheid, de sterftekosten van stikstof (mortality cost of carbon, MCC), die een inschatting maakt van de ‘verwachte temperatuurgerelateerde overtollige wereldwijde sterfte tussen 2020 en 2100 veroorzaakt door de emissie van iedere aanvullende ton kooldioxide-equivalent in 2020’. De onderzoekers verwachten tussen 2020 en 2100 83 miljoen overtollige doden als gevolg van deze uitstoot. Volgens het rapport leidt dat er tegen het einde van de eeuw toe dat ‘de verwachte 4,6 miljoen extra doden per jaar klimaatverandering op de zesde plaats zou zetten op de in 2017 opgestelde ‘Global Burden of Disease risk factor’ lijst, vóór luchtvervuiling (3,4 miljoen jaarlijkse doden) en net onder obesitas (4,7 miljoen jaarlijkse doden)’. Vuile dieseluitstoten en het gebruik van manipulatie-instrumenten door autofabrikanten dragen bij aan milieschade, en deze schade is een deel van de reden dat wij deze procedures voeren.

Writ of summons

With this writ of summons, the Foundation claims collective damages for the losses suffered by the victims of the diesel fraud committed by Renault and Bosch in the Netherlands and some declaratory judgements with regard to the diesel fraud. 

Letter before claim

In short, the Emission Claim Foundation demands that Stellantis, the Dutch importers of Stellantis, Bosch and General Motors (i) accept liability for all of the damages that the victims of the diesel fraud have suffered (and will suffer) as a result of their unlawful behavior and (ii) agrees to enter into negotiations with the Emission Claim Foundation to settle the Claims.

Establishment of the Emission Claim Foundation