STICHTING EMISSIE CLAIM

GERELATEERDE DOCUMENTEN:
Statuten

De Stichting Emission Claim streeft naar een rechtvaardige schadevergoeding voor iedere Nederlandse consument die een dieselvoertuig met illegale software gekocht of geleased heeft. De stichting stelt zich ook ten doel om autofabrikanten, die kennelijk hebben gedacht dat zij door hun financiële slagkracht en marktdominantie straffeloos milieuregelgeving en andere wetten aan hun laars konden lappen, ter verantwoording te roepen.

De Nederlandse en Europese wetgever hebben niet voor niets emissiebeperkende wetgeving uitgevaardigd. Deze wetgeving dient ertoe om ons milieu en onze gezondheid te beschermen. Overmatige stikstofvervuiling tast onze ademhaling aan. Bovendien is het één van de oorzaken van klimaatverandering. Doe daarom nu mee met onze collectieve actie zodat het gedrag van deze autofabrikanten wordt gestopt met behulp van bestaande Nederlandse wetgeving (de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie - WAMCA).

De Stichting Emission Claim heeft het vooraanstaande advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, in samenwerking met Hagens Berman EMEA LLP, ingeschakeld om dit doel te bereiken. Meer informatie over Kennedy Van der Laan is te vinden op www.kvdl.com en meer informatie over Hagens Berman EMEA LLP op www.hbsslaw.co.uk. Hagens Berman EMEA LLP is het zusterkantoor van Hagens Berman Sobol Shapiro LLP (www.hbsslaw.com), het kantoor dat in de Verenigde Staten vanwege het pionierswerk op dit gebied is uitgeroepen tot het collectieve actiekantoor van het jaar.

BESTUUR EN TOEZICHT

De Stichting is een Nederlandse rechtspersoon (een stichting) die is opgericht als non-profitorganisatie. De stichting komt op voor de belangen van degenen die worden getroffen door milieugevaarlijke en vervuilende emissies, waaronder specifiek degenen die schade hebben geleden door de aankoop of lease van voertuigen die zijn uitgerust met illegale sjoemelsoftware. Een collectieve actie tegen grote internationale bedrijven zoals de autofabrikanten kost natuurlijk best veel geld. Daarom wordt de stichting gefinancierd door Daarom wordt de stichting gefinancierd door Hagens Berman Sobol Shapiro LLP. Dit is een US litigation advocatenkantoor dat aanzienlijke ervaring heeft in het aanspreken van bedrijven, met name autofabrikanten, op hun onrechtmatige daden.

Onze stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur, die onder toezicht staat van de raad van toezicht. De Stichting Emission Claim probeert zich zoveel mogelijk te conformeren aan de Claim Code. Dat is een niet-bindend zelfregulerend marktdocument dat transparantie van stichtingen zoals de Stichting Emission Claim bevordert. De stichting streeft ernaar deze code zo volledig mogelijk na te leven. Zij legt hierover jaarlijks rapportages af.

Wij werken met de allerbeste professionals. De bestuursleden van de stichting ontvangen een bijdrage voor de kosten die zij maken in verband met het besturen van de stichting, een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en een beloning, die zijn vastgesteld door de Raad van toezicht. De raad van bestuur vergadert zo vaak als door de bestuurders een vergadering bijeen wordt geroepen en iedere bestuurder heeft één stem.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur en de algehele gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast geeft de raad van toezicht advies aan het bestuur. De raad van toezicht vergadert minimaal eenmaal per jaar en ieder lid heeft één stem.

  • Bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 250 per uur voor hun diensten. Redelijkerwijs worden ook de gemaakte reis-, verblijf- en maaltijdkosten aan hen vergoed.
  • Geen van de bestuursleden heeft een belang dat tegenstrijdig is met de stichting, noch enig belang dat hun onafhankelijkheid in het gevaar zou kunnen brengen.
  • De Stichting Emission Claim wordt gefinancierd door Hagens Berman Sobol Shapiro LLP via Hagens Berman EMEA LLP in Londen, Verenigd Koninkrijk. In ruil voor het financieren, ontwikkelen en ondersteunen van de procedure en de expertise op deze gebieden, ontvangt Hagens Berman 25% van de schadevergoeding die de stichting realiseert. Onze zaken tegen de autofabrikanten is op ‘no-win, no-fee’ basis. De verwachte schadevergoeding bedraagt per autofabrikant naar verwachting minimaal € 100 miljoen. Als er na uitkering van de vergoedingen een overschot overblijft dat niet door vertegenwoordigde eisers wordt geclaimd, zullen wij dit overschot zoveel mogelijk in overeenstemming met onze statutaire doelstellingen uitkeren.